Обучение чрез спорт за възрастни

През септември се проведе международна среща по проекта aETS (Adult Education Through Sport) в Полша. От началото на проекта досега, партньорите подготвяха упражнения, които включват употребата на методологията Обучение чрез спорт, в която спортът се използва като образователен подход. Упражненията засягат различни тематики като например развиване на толерантността, екипната работа, работа във връзка с отпадането на предразсъдъците и стереотипите, както и работа към социално приобщаване на различни обществени групи.

Партньорите по проекта в момента разработват обучителни материали които включват издаването на специален учебник с информация за методологията и упражненията които използва, които да са подходящи за работа за целеви групи от всички възрасти.

По време на срещата в Полша бяха заснети видео уроци с цел улесняването на използването на методологията и във връзка с онагледяване на упражненията представени в учебника, който се подготвя. Обучителните материали ще бъдат налични до края на 2020г. и ще бъдат качени на специализирана образователна платформа, също произведена по проекта.

Очаквайте повече информация с видеата скоро.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.