bestbonds ltt

Новости във връзка с образованието за възрастни

Бе осъществена първото обучение в проект BestBonds-разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни (2020-1-PL01-KA204-081837). Темата беше „Подпомагане на възрастни с ниски компетенции и езикови умения, за да напреднат процеса на професионално развитие“. Срещата се проведе в гр Риека, Хърватия, организирано от Adult Education Institution Dante. Участници бяха персонал и учители, участващи в преподаването на възрастни със специален акцент върху преподаването на чужд език за възрастни, за да се насърчат възможностите им да станат по-компетентни на пазара на труда. Обсъдиха теми като методи прилагани при преподаване на чужд език за възрастни, стратегии на преподаване в мултикултурна среда, дигитални инструменти и цифрова грамотност за възрастни учащи, стилове на обучение и други.  Целта на тази тренировъчна дейност бе постигната, като разви уменията и компетенциите на участниците, свързани с междукултурното образование, преподаването на езици за възрастни лице в лице и дигиталната среда. Със специален акцент върху връзката на чужди езици и пазара на труда. Повече информация: https://www.bestbonds.eu/ltta/ltta-croatia/
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.