За нас

Асоциация Мундус България, създадена през 2017 г., е е неправителствена организация, част от международната мрежа на Asociacion Mundus, със седалище в Испания. Основната мисия е подкрепата към постиженията в неформалното образование, като за целта се предприемат съвместни дейности в различните сектори на програмата Еразъм+, за разширяване на партньорствата и международното сътрудничеството с различни институции, най-вече в сферата на младежта,. Организацията изготвя национални и партнира в международни програми за социална и професионална интеграция на подрастващи, както и проекти за хора, нуждаещи се от социална интеграция.

Сектори:

  • Сектор образование и младеж

Разработване на програми и изпълнение на дейности в сферата на образованието и  обучението на младежи и възрастни;

  • Спортен сектор 

Популяризиране на обучителни методики, в които спортът се използва за образователни цели и за постигане на социална промяна.

Сферите на работа:

  • Управление на проекти за международна мобилност и обучение;
  • Разработка на обучителни дейности и програми чрез метода на неформално образование
  • Изработване на мерки за използване на спорта като образователно средство за насърчаване на социалното сближаване
  • Създаване на платформи за обмен на информация, сътрудничество и подкрепа за насърчаване на признаването на неформалното образование

Нашият Екип

Специалист в областта на управлението на социални предприятия, обучението чрез спорт, правата на човека, предприемачество и др, придобити в следствие на магистратура в Университета в гр. Страсбург, Франция, с допълнително обучение в Университета в Болоня, Италия, както и множество други обучения в различни европейски страни.


Деница Андонова притежава солиден практически опит в разработването и управлението на международни проекти за мобилност по програма Еразъм + и стратегическото сътрудничество в областта на професионално образование (ПОО), обучение на младежи, възрастни, както и неформално такова.
Г-жа Андонова владее 3 чужди езика. Тя участва редовно в онлайн събития и конференции, интересувайки се дейно от новостите в сферата на образованието в България и чужбина.

Г-жа Калибацева участва главно в административната, финансовата и комуникационната работа на екипа, към който се присъединява след участие в едногодишна доброволческа програма с Европейския корпус за солидарност в Италия. Завършила „Университета за национално и световно стопанство“ в България, Лили е участвала в множество обучения в различни европейски страни, в рамките на неформалното образование и доброволческа дейност в областта на образованието чрез спорт, предприемачество, права на човека и др.

Тя притежава солиден опит в работата с младежи, разработване на програми за обучение, както и сътрудничеството с учители и училищен персонал. Участва редовно в семинари за обучение и събития в ЕС, с цел надграждане на опита си в сектора на неформалното образование. Владее 2 чужди езика и ги използва редовно в кореспонденцията си с партньори.

Весела Илиева е завършила магистърска степен в Университета в Салфорд, Манчестър със специалност – Дигитален маркетинг. Оттогава работи в тази сфера, като непрекъснато надгражда себе си с допълнителни курсове и квалификации. Има опит и познания в Икономиката и туризма, придобити след успешно завършена бакалавърска степен в УНСС. Комуникативна, любознателна и винаги готова да се включи в ново предизвикателство, Весела се присъединява към екипа на Хоризонт ПроКонсулт най-напред като копирайтър, а в последствие започва работа като Асистент проекти. Весела говори свободно английски и немски.

Рени притежава повече от 20 години предишен опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други международни програми. Бивш главен експерт в общинска администрация, Дирекция „Устойчиво развитие и европейска интеграция“, тя се е занимавала с международното сътрудничество и изпълнението на финансирани от ЕС проекти. Работила е и като служител по международно сътрудничество в Тракийски университет, Стара Загора.

В Мундус България, Рени Андонова изпълнява основно административни задачи, включително преводи на документи от 3 чужди езика и комуникация с партньори.