Вашият високо
качествен
партньор по
програма Еразъм+

За нас

Асоциация Мундус България е създадена през 2017 г. с цел да спомогне разширяването на международната мрежа на Асоциация Мундус със седалище в Испания.

Основната цел на Мундус България е подкрепата към постиженията в неформалното образование. Организацията изготвя програми за социална и професионална интеграция на подрастващи, както и на хора, в риск от социално изключване.

Мундус България работи в подкрепа на развитието и популяризирането на културни и спортни програми за младежи и възрастни, подпомага изпълнението на международни образователни програми, подготвя и управлява проекти за международни мобилности за обучение и др.

Организацията популяризира и подкрепя спортните и доброволческите дейности, насочени към укрепване на международното сътрудничество между различните държави.

Мундус България работи за:

 • Управление на проекти и програми за международна мобилност и обучение;
 • Да подкрепя учащи, младежи и възрастни чрез разработване на програми за кариерно ориентиране и интеграция на пазара на труда
 • Разработване и насърчаване на обучителни дейности и сферата на неформално образование
 • Популяризиране на спортните ценности и насърчаване на по-добрите практики на физическа активност сред населението;
 • Разработване на мерки за използване на спорта като образователно средство за насърчаване на социалното сближаване
 • Насърчаване на доброволчеството като инструмент за развитие на обществото и постигане на икономически растеж;
 • Създаване на платформи за обмен на информация, сътрудничество и подкрепа за насърчаване на признаването на неформалното образование

Сдружение Мундус България разполага с високо компетентен екип, притежаващ солиден опит по отношение на управлението на международни проекти и такива за крос- секторно сътрудничество, насочени към насърчаването на спорта, предприемачеството, заетостта и международната мобилност.
Мундус България притежава и опит предоставянето на обучения чрез неформални образователни подходи, по теми свързани със социалното предприемачество, лидерски умения и др. Екипът е особено компетентен в използването на методологията „Образование чрез спорт“, която прилага спортни практики с цел развитие на приобщаващото образование и подобряване на ключовите компетенции.

Основни дейности

Образователен и обучителен сектор

Mundus България предоставя и изпълнява дейности в областта на образованието, обучението и младежта. Организацията разработва програми за обучение и учебни планове, както и подкрепя развитието на дейности в сферите на образованието за възрастни, професионалното/училищното образование и обучение, както и в сектора на младежта в Европа.

Спортен сектор

Екипът на Mundus България е съставен от експерти, които използват спорта като инструмент за образователни цели и за постигане на социална промяна. Голяма част от работата на организацията е фокусирана върху разработването на образователни материали, популяризиращи подобни обучителни методики в цяла Европа.

Проекти

Mind The gap
Mind The gap

Идеята на този проект е да подпомогне младежите в неравностойно положение и NEET да преминат към кариерни пътища, независимо дали чрез допълнително …

Образование за възрастни чрез спорт
Образование за възрастни чрез спорт

„Образование за възрастни чрез спорт“ е проект, който цели създаване на инструменти (включително видео за виртуална реалност), инструктиращи как да използваме Образование чрез спорт …

BHHCO
BHHCO

Изграждане на здрави общности, промена на възможности

BestBonds
BestBonds

Екип

122179694_352243769216067_6838189735134832719_n
Рени Андонова
Aдминистративен асистент
122244575_353003829121158_6207925950103526321_n
Лили Калибацева
Асистент проекти
122180350_429234244728105_1689386278842307906_n
Деница Андонова
Ръководител

Контакти

Адрес


гр. Стара Загора,
ул. Райна Княгиня 2,
България

Email: president@mundusbulgaria.com
Мобилен: +359 886168008
Facebook: Association Mundus Bulgaria

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.