BHHCO

Целта на проекта „Изграждане на здрави общности, промена на възможности“ е насърчаване на доброволческите дейности в спорта, заедно със социалното включване и равни възможности чрез участие и достъп до спорт за всички.

В рамките на проекта бяха организирани местни презентации, работни срещи и акции за повишаване на осведомеността, ръководени от партньорските организации и екипи от местни делегати, с цел насърчаването на участието на местното младежко население и младежите с по-малко възможности в спортните дейности и в програмите за учене през целия живот. Бе изработен отчет за изпълняваните местни дейности, както и документ с най-добрите практики, които да служат на органицации и обучители, желаещи да разширят своите компетенции за насърчаване на спорта и доброволчеството в цяла Европа.

Партньорите в проекта успяха да постигнат по-активно участие на местно ниво за насърчаване на доброволчеството и използването на спорт за работа с млади хора. Те успяха да приложат на практика методологията на ОЧС (образование чрез спорт) за работа с младежи, така че да засилят младежкото участие, доброволчеството в спорта и спортът, като инструмент за постигане на социална промяна. Количеството на участниците беше резултатат от повишеното ниво на популяризиране на спортната култура, ОЧС и активното участие в спорта по време на работа с младежите. Те получиха по-високи способности да се представят в областта на спорта и младежта, благодарение на разбирането на методологията на ОЧС, както и на по-добрата информираност за използването на спорта като инструменти за постигане на промени в живота и устойчиви социални трансформации, като здравословно поведение, участие на младежи и др.

www.sportlearning.eu

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.