BestBonds

Чрез проект "BestBonds - разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни" ние целим да подобрим европейската реалност.

Чрез проект „BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни“ ние целим да подобрим европейската реалност. Ние се доверяваме на въздействието както върху образователните, така и върху социалните системи за възрастни във всяко от различните измерения и на всяко от споменатите нива.

Проектът ще се справи с най-належащите, нововъзникващи проблеми, които партньорите, преподаватели за възрастни, наблюдават в ежедневната си работа с възрастни учащи, идващи от много различни културни, езикови и религиозни среди. Тези въпроси се отнасят до преподавателите и обучаващите се в много отношения и тъй като процесът на преподаване-обучение изисква както да бъдат активни, така и присъстващи, и двете са цели на този проект.

Само благодарение на партньорствата, чрез които обменяме знания и опит, можем да осигурим най-високото качество на приобщаващо обучение и най-добрите грижи, които можем да предложим на нашите обучаеми.

 

Планираме да проведем 4 краткосрочни мобилности:

 1. Ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието за възрастни, активирането на езиковите умения и международната култура.
 2. Образование на възрастни и професионална интеграция на мигранти и национални малцинства.
 3. Мотивиране и подпомагане на възрастни с ниски компетентности, включително езикови умения, да предприемат процеса на професионално квалифициране.
 4. Транснационалните компетенции като ключов катализатор за междукултурна програма за възрастни.

 

Прогнозираните, осезаеми резултати са, както следва:

 1. Онлайн пространство за обучение, както за преподавателите, така и за учащите.
 2. Набор от насоки, интелектуално и методологично валидни в съответствие с нуждите на преподаватели и учащи.
 3. Приобщаващ профил на обучителите.
 4. Кутия с инструменти за всички планове и сценарии на уроците.

Прогнозираните нематериалните резултати, които този проект очаква да постигне, са:

 1. Мрежа с добри практики.
 2. Обмен и придобиване на знания чрез международни връзки.
 3. Подобряване на наборите от предлагани услуги от всички партньорски организации.
 4. Да може да се определят всички силни и слаби страни на националните системи за формално образование.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.