AduGames

Продължителност: 01/11/2021 – 01/05/2023 За проекта: AduGames е стратегически проект, координиран от Regionale Centrum Wolontariat в Полша, който се основава на предишен проект за игровизация. Общата цел е да се разработят игровизирани методики за неформално образование, инструменти и средства, които преподавателите на възрастни да използват при преподаването. Общите цели са: Да се повишат компетенциите на […]

АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО AGE

AGE

Продължителност: 1/11/2021 – 1/11/2023 Цели на проекта: Проектът AGE е насочен към възрастните учащи и работи за насърчаване на образованието по устойчиво предприемачество чрез създаване на специализирани и ориентирани към учащите образователни материали и ресурси, посветени на развитието на компетенции за създаване на модели на кръгова икономика, зелени стартиращи предприятия и дигитални предприятия за насърчаване […]

BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни

Цел на проекта: Подобряване на цялостната европейската реалност, що се отнася до образованието за възрастните- идващи от много различни културни, езикови и религиозни среди. Проектът е фокусиран едновременно върху обучителите и обучаващите се, насърчавайки тяхната активност, за провеждане на безпроблемен учебен процес, по образец на европейските добри практики. За постигането му се планират 4 краткосрочни […]