You(th) Play

Youths

Продължителност: 01.09.22 – 29.02.24   Цел на проекта: Чрез използването на игрите, целта е да се образоват младите хора за важността на екологията с помощта на игра, наречена VIRTUAL PLANET. Целта на проекта е да помогне на различни организации като НПО или училищата да въведат екологично обучение в своите учебни програми и да направят знанията […]

vETS LAB

Продължителнсот: 24 месеца от 1/05/2022 г. до 30/04/2024 г. За проекта: Този проект има за цел да подкрепи преподаватели, учители по физическо възпитание и спортни треньори да разширят и развият своите компетенции за прилагане на методологията „Образование чрез спорт“ в цифрова среда, както и да насърчи свободното образование в сферата на спорта по дигитален начин […]

Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО (DiSCVET)

Teacher Computer

Номер на проекта: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET – 008261 Цели на проекта: Проектът DiSCVET има за цел да подпомогне учителите / обучителите в ПОО в Европа да придобият самостоятелност в използването на личните си данни и да подобрят своите умения в кибер сигурността чрез иновативно обучение с помощта на онлайн […]