ГИЛДИЯТА НА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Продължителност: 28/02/2022 – 27/02/2024   Цели на проекта: Основната идея на проекта е да се справи с нарастващия проблем с младежката безработица чрез развиване на предприемаческите умения на млади и квалифицирани хора. По този начин се цели да се създаде силно конкурентно общество, основано на знанието, където младежите лесно могат да съпоставят своята квалификация с […]

АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО AGE

AGE

Продължителност: 1/11/2021 – 1/11/2023 Цели на проекта: Проектът AGE е насочен към възрастните учащи и работи за насърчаване на образованието по устойчиво предприемачество чрез създаване на специализирани и ориентирани към учащите образователни материали и ресурси, посветени на развитието на компетенции за създаване на модели на кръгова икономика, зелени стартиращи предприятия и дигитални предприятия за насърчаване […]