Fostering FemAle Management leaders in SportS

Проект: Fostering FemAle Management leaders in SportS
Номер: ERASMUS-SPORT-2021-SCP101049850

Дати: 01.07. 2022г. - 30.12. 2024г.

За проекта: 

FAMS има за цел да насърчи равенството между половете в спортния коучинг и преподаване. Главна цел на проекта е  постигане на равнопоставено представяне на половете при вземане на решения. Въпреки известния социален напредък, несъответствията все още съществуват по отношение на равни възможности в някои области на спорта. FAMS ще се справи с гореспоменатите проблеми, както ще предостави конкретни и ефективни решения за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот на майките и предотвратяване на изоставянето на спорта от жените.

Проектни резултати:

 1. Проучване, насочено към идентифициране на образователните нужди на младите майки и жените в специфични сектори, свързани със спортната област. За тази цел ще се проучат заинтересованите страни в сектора като образователни доставчици, спортни федерации, спортни мениджъри, треньори и обучители и съществуващи най -добри образователни практики по отношение на гореспоменатите сектори;
 2. Разработване на технически учебни програми, специално насочени към жените и майките атлети;
 3. Модули за обучение, създадени въз основа на техническите учебни програми, които ще бъдат тествани на местно ниво от всяка организация партньор по проекта;
 4. Уеб-платформа, съдържаща модули за електронно обучение и видео уроци, базирани на техническите учебни програми. Модулите ще осигуряват подкрепа и мотивация за спортуващите майки и спортистите, които се занимават с дискриминация и неравенство в спорта.


Партньори: 

 1. Asociația se poate - Румъния
 2. Mine Vaganti NGO - Италия
 3. Univerzitet Union Nikola Tesla - Сърбия
 4. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT DIN BUCUREȘTI - Румъния
 5. European platform for sport and innovation - Белгия
 6. Mundus Bulgaria - България
 7. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ -  Хърватия
Сайт на проекта
Доклад за жените лидери в спорта

Свързани новини