Образование за възрастни чрез спорт

Проект: Образование за възрастни чрез спорт
Номер: 2019 - 1 - PL01 - KA204 – 065787
Сектор: Стратегическо партньорство (КА2)

Цел на проекта:

Цели се създаване на инструменти, включително видео за виртуална реалност, показващи как да се използва Образованието чрез спорт в обучението на възрастни. Основен фокус е преодоляване на  различията между формалния и неформалния образователен сектор, използвайки спорта като инструмент за обучение на хората и мотивация за активно участие в гражданския живот и други неформални дейности. Освен това, проектът се фокусира върху насърчаването на проактивната и отговорна гражданска нагласа на възрастните, главно на хората с по-малко възможности.

 

Дейности:

  1. Изграждане на компетентности на практикуващите неформално образование за възрастни, чрез „Образование чрез спорт“ (ETS);
  2. Изследване на методологията на ETS по отношение на практически примери, насърчаване и подобряване на употребата му в обучението на възрастни в цяла Европа
  3. Разработване на подходящи иновативни резултати, отнасящи се до методологията за ETS и обогатяване на обхвата на вече съществуващите такива
  4. Насърчаване използването на подхода на ETS в рамките на местни общности, в Европа и света.

 

Партньори:

  1. Regionalne Centrum Wolontariatu – Полша
  2. Momentum World – Великобритания
  3. Mine Vaganti NGO – Италия
  4. Mundus Bulgaria - България
Видеа с инструкции
Ръководство "Образование чрез спорт"
Уебсайт на проекта

Свързани новини

Галерия