Sport for Refugees

Проект: Sport for Refugees
Номер: 2022-1-NL02-KA210-YOU-000082696
Сектор: Младеж

Продължителност: 1/11/2022 - 01/05/2024


Цел на проекта:

Проектът е замислен с цел създаването на нови възможности за реализация сред бежанци и мигранти, като се насърчава поемането на инициатива сред младежта. Основния подход в проекта е засилването на професионалните квалификации на младежки работници, които имат афинитет към работата с бежанци и мигранти и работят за подсилване на общността. От една страна, проекта ще се ангажира с определянето на предизвикателствата пред младежите и техните потенциални решения, а от друга страна, ще се използват спорт и игри като метод в занимания насърчаващи общуване, личностно развитие и социална  общност.


Дейности:

  • Курс на обучение за младежки работници, който да подкрепи техните професионални квалификации в работата им с бежанци и мигранти.
  • Редовно организирани спортни събития на местно ниво, с които да се подсили усещането за принадлежност към общност сред младежите бежанци и мигранти.
  • Всеки партньор по проекта ще сподели опит и експертиза по темата на международни срещи, с които да се спомогне придвижването на проекта към успешен край и разпространение.


Партньори:

  1. Sportief Besteed Groep (Нидерландия)
  2. Mundus Bulgaria (България)
  3. Liceul cu Program Sportiv Suceava (Румъния)
  4. L’Orma Societa Sportiva Dilettantistica a Responsabilita Limitata (Италия)

Свързани новини