Нашите успехи

0 +
Младежи и възрастни подкрепени чрез образователни инициативи
0 +
Образователни институции в България подкрепени от нашата дейност
0 +
Европейски партньора и растяща мрежа от международни организации в сферата на образованието
0 +
Разпространени образователни ресурси и обучения
0 +
Действащи проекта всяка година
Teacher

Материални успехи

Нематериални успехи

Coach