Hands Eco

За организацията

Основана през 2017г., Мундус Булгария е неправителствена организация подкрепяща качеството на образованието с неформални методи и чрез осъществяването на международни проекти под егидата на програма Еразъм+. Ние оперираме в сектор младеж и възрастни както и в използването на спорт като образователно средство. 

С нашите дейности, Мундус България разширява международната мрежа на Асоциация Мундус базирана в Испания. 

Чрез проекти и сътрудничество, ние развиваме мрежа от партньори в над 13 държави в Европа.

Мисия

Вярваме в популяризирането на неформалното образование като важен инструмент за професионално и личностно развитие. 

Подкрепяме активното гражданско участие на представители на различни социални групи и насърчаваме социалното включване на всяко ниво: местно, национално и международно.

Работим за създаване на възможност за достъп до образователни програми и неформално обучение.

teacher

Партньори

Map

Експертиза

Управление на проекти за международна мобилност и обучение

Разработка на обучителни дейности и програми чрез метода на неформално образование

Изработване на мерки за използване на спорта като образователно средство за насърчаване на социалното сближаване

Създаване на платформи за обмен на информация, сътрудничество и подкрепа за насърчаване на признаването на неформалното образование

Екип

Denitsa

Деница Андонова

Председател

Lili

Лили Калибацева

Ръководител Проекти

maria

Мария Анастасова

Ръководител Проекти

Kate

Катерина Йотова

Проектен координатор

Domi

Доминика Суинин

Проектен координатор

Joana

Йоана Пенчева

Проект асистент