Hands Eco

За организацията

Основана през 2017г., Мундус Булгария е неправителствена организация подкрепяща качеството на образованието с неформални методи и чрез осъществяването на международни проекти под егидата на програма Еразъм+. Ние оперираме в сектор младеж и възрастни както и в използването на спорт като образователно средство. 

С нашите дейности, Мундус България разширява международната мрежа на Асоциация Мундус базирана в Испания. 

Чрез проекти и сътрудничество, ние развиваме мрежа от партньори в над 13 държави в Европа.

Мисия

Вярваме в популяризирането на неформалното образование като важен инструмент за професионално и личностно развитие. 

Подкрепяме активното гражданско участие на представители на различни социални групи и насърчаваме социалното включване на всяко ниво: местно, национално и международно.

Работим за създаване на възможност за достъп до образователни програми и неформално обучение.

teacher

Партньори

Map

Експертиза

Управление на проекти за международна мобилност и обучение

Разработка на обучителни дейности и програми чрез метода на неформално образование

Изработване на мерки за използване на спорта като образователно средство за насърчаване на социалното сближаване

Създаване на платформи за обмен на информация, сътрудничество и подкрепа за насърчаване на признаването на неформалното образование

Екип

Denitsa

Деница Андонова

Председател

Domi

Доминика Суинин

Проектен координатор

Kate

Катерина Йотова

Проектен координатор