Втора транснационална среща по проект „Спорт и НФО“

Втората международна среща по проекта Спорт и НФО се проведе в Португалия, Мирандела, на 4 и 5 април и бе организирана от партньорската асоциация Associacao Deportiva Cultural e Social de Carvalhais. В нея участваха 14 представители от всички страни партньори.

Основната цел на проекта е да насърчи учителите по физическо възпитание, треньори, младежките и социалните работници да използват методите на неформално образование, по-специално в областта на спорта. В тази връзка, проектът се стреми да даде възможност на всички заинтересовани да използват НФО в спорта, като им предостави лесно приложима практическа съдържание методология. 

Вече е създаден трейнинг модул, включващ обучение по НФО и обучение на местно ниво във всяка държава партньор.

Към момента са създадени: тренировъчен модул, който да предоставя необходимата информация за това как да се прилага НФО в спорта и брошура с практическа методология, включващо конкретни физически упражнения и игри. На тази среща с партньорите успяхме да обсъдим как най-добре да въведем учебно съдържание на дигитална платформа.

Тази среща беше много ползотворна за партньорите, тъй като успяхме да обсъдим и оценим в група работата, която  свършена до момента и продължава да се върши. Бяха определени ясни крайни срокове и конкретен план за действие по последния ни и най-важен резултат: дигитална платформа.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.