teacher

Интелектуалният резултат от проект DiscVET

Проектът  под наименованието: „Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО“ (DiscVET) с номер: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET – 008261, целящ да стимулира познанията и уменията на заетите в образователния сектор лица относно кибер сигурността и тяхната дигитална компетентност, намери материално проявление посредством представената рамка за компетенции за цифров суверенитет. В условията на световна здравна криза се появиха предпоставки за трансформацията на типичните класни стаи в онлайн такива. Съществуват множество рамки, описващи дадени компетенции, водени от определени цели и решения, които са необходими за преодоляването на съществуващи специфични проблемни ситуации.

В съответствие с нашия проект и неговото реализиране анализирахме 5 системи, отговарящи в определена степен на целите и стратегиите, към които се насочвахме в процеса на изпълнението му. Резултатът от целенасочените ни действия представлява завършената „Рамка за компетенции за цифров суверенитет за учители/обучители в ПОО“. Заимствайки отделни елементи от „Рамка за електронни компетенции“ (e-CF) и „Рамка за цифрови компетенции 2“ (DigiComp2), и съчетавайки ги умело в един краен информационен ресурс, тя обобщава способностите и компетенциите, които представителите от  три групи професии ( Професионален учител, Учител за по-нататъшно образование, Специалист по методи на обучение), засегнати в образователната система, трябва да притежават, заедно с необходимостта и критериите за създаването,  организирането, управлението и споделянето на дигитални ресурси в онлайн учебното пространство. Дигитализирането и развитието на образованието са два вазимосвързани процеса, към които всички участници в интелектуалната дейност трябва да се стремят, осъвършенствайки с това собствените си познания и умения, за да бъде максимално полезен, безопасен и удовлетворяващ крайният резултат.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.