Начална среща и старт на проекта „Гилдията на младите предприемачи“

Първата транснационална среща по проекта „Гилдия на младите предприемачи“ се проведе в столицата на Полша, Варшава, на 27 април, домакин на координиращата организация Regional Volunteering Centre. Присъстваха представители на всички партньорски страни: НПО MINE VAGANTI от Италия, INNOVATION HIVE от Гърция, CSI ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ LTD от Кипър, ACCES от Румъния, включително Mundus от България.

Проектът има за цел да насърчи предприемаческия дух в младежта чрез разработване на учебни материали, специфични методологии и семинари, които могат да се използват в образователните центрове. Затова по време на срещата партньорите успяха да установят точни срокове и определиха ролите на всяка асоциация по отношение на създаването на всеки от трите интелектуални продукта.

През следващите няколко месеца всеки от партньорите ще избере екип от експерти, които ще отговарят за провеждането на местно проучване, свързване с образователни младежки институции и събиране на информация за това, което вече е направено в областта на предприемачеството. След това ще бъде създаден учебен модул по предприемачество, ще бъде финализирана брошура с практически упражнения за обучение по предприемачество и платформа, където младите предприемачи ще имат свободен достъп до тази информация.

До края на проекта се предвижда да се осъществят две учебни мобилности, едната ще бъде домакин на Mundus в София през месец октомври, а втората ще се проведе в Полша. Тези две мобилности ще тестват методологиите, които ще бъдат разработени по време на проекта и ще бъдат чудесен начин за младежки работници и млади хора да повишат нивото на своя предприемачески дух.

Тази среща беше много ползотворна за партньорите, тъй като успяхме да обсъдим и оценим в група работата, която ни предстои и значението й за европейското общество.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.