ДЕЙНОСТИ

На местно и регионално ниво, сдружението изпълнява основно информационна дейност, свързана с промотирането на европейските програми насочени към младежта и спорта, а на международно ниво, се работи по проекти в сферата на младежта, спорта и стратегическото сътрудничество, чрез разработване на  образователни ресурси, полезни за различни възрастови групи.

Те се разграничават в следните направления:

Управление на:

Проекти и програми за международна мобилност и обучение.

Подкрепа на:

Учащи, младежи и възрастни чрез разработване на програми за кариерно ориентиране и интеграция на пазара на труда.

Разработване и насърчаване на:

Обучителни дейности в сферата на неформално образование.

Популяризиране на :

Спортните ценности като образователно средство за насърчаване на социалната интеграция и добрите практики на физическа активност сред населението.

Насърчаване на:

Доброволчеството като инструмент за развитие на обществото и постигане на икономически растеж.

Създаване на:

Платформи за обмен на информация, сътрудничество и насърчаване на неформалното образование.

Основната целева група се състои от младежките работници, учители и обучители, както и спортни треньори и лица, работещи в местни спортни клубове.

СТАЖОВЕ

За младежите, една от основните ни целеви аудитории, от тази година предлагаме и стажантски програми – най-добрият начин за съчетаване на преподаваната теория с практика в реална работна среда. По този начин преходът от образованието към професионалната реализация се постига плавно и естествено, оставяйки у учениците самочувствие, че могат да се справят с всяко предизвикателство.

ПАРТНЬОРСТВА

Мундус България си партнира с редица сдружения и организации на регионално и международно ниво. Благодарение на тези стратегически партньорства, програмите за мобилност, интернационалният опит и добрите практики са част от ежедневната работа на организацията.