ДЕЙНОСТИ

Като неправителствена организация, ние се ангажираме да насърчаваме международната мобилност и проекти за крос-секторно сътрудночество в областта на образованието. Вярваме, че като се ангажираме с международно сътрудничество и обмен, можем да насърчим по-голямо разбирателство и приемственост между отделни хора и общности по света.

За тази цел ние предлагаме набор от програми за обучение и инициативи, които подкрепят международната мобилност и крос-секторно сътрудничество. Те са предназначени да помогнат на младите хора и възрастните да развият знанията, уменията и перспективите, необходими за успех в един глобализиран свят. Нашата цел е да създадем възможности за хората да учат, да растат и да оказват положително влияние върху света.

Сектор Младеж и Възрастни

Сектор Спорт

Обучение и образование