EAYW

Какво е бъдещето на младежката работа?

В един постоянно променящ се свят има малко неща, които могат да бъдат сигурни. Работейки в сферата на младежката работа, ние разбираме значението на гъвкавостта, адаптивността и ученето през целия живот. Бъдещето на младежката работа беше водещата тема на третото издание на Европейската академия за младежка работа, което се проведе в Кранска гора, Словения. Част от нашия екип пътува за тридневното събитие в красивите словенски Алпи и се върна с куфар, пълен с идеи.

Разнообразният екип от младежки работници от цял свят се събра в деня на пристигането (14/05) в Кранска гора, създавайки малко селце от над 200 участници. По време на откриващите сесии бавно се опознавахме и се подготвяхме за предстоящите дни, изпълнени с много знания.

Първият официален ден на Академията (15/05) беше посветен на темата за значимостта на прогнозирането на бъдещето. Започнахме деня с провокираща мисълта сесия KeyNote, водена от Adanna Shallowe, на тема „Създаване на ново бъдеще и значимостта на прогнозирането на бъдещето“. Обсъдихме движещите сили на промяната, разсъждавахме върху промяната в областта на младежката работа през последните 10 години, открихме някои казуси за оформяне на бъдещето и най-важното – акцентирахме върху това, че прогнозиране на бъдещето не е същото като предсказване на бъдещето. Това беше тема през цялото времетраене на Академията.

EAYW беше организиран в подобни сесии, както и в няколко форума, следващи основната тема. Първата група от форуми беше на тема „Следване на основните тенденции – какво вече правим, за да се адаптираме към бъдещето? Нашият екип следеше форума, посветен на цифровизацията и устойчивостта на мобилностите за учене. Научихме за плюсовете и минусите на цифровизацията (тя създава много възможности, но и уникални предизвикателства!) и обсъдихме тройната линия, която трябва да се следва във всички мобилности за обучение. Това ни помогна да получим ценна информация за това какво можем да подобрим и приложим в собствените си обучения..

След обедната почивка започна вторият кръг от форуми („Преосмисляне на обучението: нови перспективи за ефективна промяна“). Участвахме в семинар за силата на хумора и неговите вродени трансформиращи способности. Хуморът може да се използва като целенасочен инструмент в работата с младежи; той може да се използва като средство за започване на сериозни разговори или за промяна на атмосферата в залите за обучение. 

Останалата част от деня протече в неформален тон. Екипът ни се запозна с организацията на следващата Европейска конвенция за младежка работа (която ще се проведе в Малта през май 2025 г.!), както и с новата Европейска програма за младежка работа, която ще започне през 2028 г. Вечерта се насладихме на общностно събиране, на което участниците имаха възможност да представят своите организации, младежки центрове, проекти и себе си.

Следващият ден (16/05) беше също толкова интензивен, изпълнен с ценни идеи и информация. Той започна с третия кръг от форуми, този път на тема преосмисляне на „пространствата“ на участие. Екипът ни имаше възможност да обсъди примери от практиката за различни начини за насърчаване на участието на младите хора. Първата част на форума проследи един иновативен младежки център в Белгия, в който координаторите са създали пространство за младите хора да изследват и да се запознаят с технологии, като 3D принтиране, VR, видеоредактори и много други – всичко това с цел приобщаване на младежи, които нямат достъп до такива устройства, често от уязвими среди. Втората част на форума запозна групата с игра, създадена в Босна и Херцеговина, която служи двойно и като образователен инструмент за изучаване на гражданското участие в страната. Целта на играта е играчите да работят заедно и да сформират младежки съвет – но те срещат препятствия, точно както в реалния живот. И двете инициативи бяха чудесни примери за това как може да се създаде пространство (физическо или метафорично), в което младите хора да научат сложни неща.

След кратка почивка бяхме поканени на представяне на резултатите от изследванията на екипа, който работи върху прогнозирането на бъдещето в работата с младежи. Презентацията е предистория на доклада, който се финализира в момента, наречен „Бъдещето на младежката работа“, проведен от изследователския екип на Европейската академия за младежка работа в продължение на 10 месеца. Екипът е събрал база данни за тенденциите от общност от наблюдатели на тенденциите в цяла Европа. След това е превърнал тези данни в изключително важна информация, свързана с бъдещето на младежката работа и с това, което може да повлияе на тази професия след няколко години или десетилетия. 

Докладът изследва връзката между нарастващите или доминиращи тенденции в областта на технологиите, образованието, климата и устойчивото развитие, войната и конфликтите, гражданското участие, социалното поведение, ценностите и етиката, работата и икономиката, психичното здраве, демографските промени с младежта и социалната работа. Резултатите бяха изненадващи. Те предвиждаха множество различни бъдещи сценарии, които невинаги си пасваха. В доклада се потвърждава взаимосвързаността между темите, като се подчертава, че тези „тенденции“ са механизми, които реагират една на друга, създавайки нови ситуации, към които трябва да се адаптират младежките работници.

След като се запознахме с резултатите от доклада, бяхме разделени на групи, за да обсъдим реалните действия, които могат да бъдат предприети, за да се подготвим за бъдещето. Въпросът „Какво можем да направим ние като младежки работници и какво може да се направи за нас?“ беше обсъден в структура от 4 секции:

  • Какво може да се направи на индивидуално ниво, за да променим начина си на мислене за младежката работа?
  • Какво може да се направи на индивидуално ниво, за да се повлияе на външните развития в областта?
  • Какво може да се направи на колективно ниво, за да разберем по-добре работата с младежи в индивидуално отношение?
  • Какво може да се направи на колективно ниво, за да се повлияе на външните промени, като например политики и външна подкрепа?


Дискусията, която последва, ни позволи да придобием цялостен поглед върху реалните действия, които могат да бъдат предприети, за да стане младежката работа устойчива, адаптивна и подкрепяна. Истинското предимство на доклада е неговата проактивност при разглеждането на възможните сценарии на бъдещето, което ни дава възможност да се подготвим по подходящ начин. Важно е също така да се признае, че различните държави живеят в различни реалности. В някои от тях да бъдеш младежки работник не се счита за истинска професия, което оказва силно влияние върху обхвата и способността за работа. Налице беше общо съгласие да се внимава повече за границите в младежката работа – не е необходимо да бъдем герои, просто трябва да бъдем там. 

Денят завърши с парти, на което участниците имаха възможност да се отърсят от тежката, сериозна енергия на следобеда и да се забавляват!

Последният ден на Академията (17/05) беше кратък, но ползотворен. Денят започна с последния кръг от форуми, този път на тема „Поглед към бъдещето“. Нашият екип имаше възможност да придобие представа за междусекторното сътрудничество. Първо, между младежката работа и сектора за управление на събития, и второ, между младежката работа и културния сектор. И двата проекта произлизат от реалната нужда от участие на младите хора, което осигури техния успех. 

Като цяло, третото издание на EAYW беше уникално и ценно преживяване за нас, младежките работници. То ни даде чудесна възможност да разширим мрежите си, да разширим хоризонтите си и да се подготвим за това, което може да ни донесе бъдещето. Стигнахме до един ценен извод, че е необходимо да се премине от индивидуална към колективна перспектива. Трябва отново да научим чувството за взаимосвързаност и да мислим колективно, тъй като концепцията за безкрайния растеж е отминала. 

Важно е да помним, че младежката работа не е отговорна за своята съдба. Тя винаги е била повлияна от всичко, което се е случвало някога. Младежката работа е обещание към младите хора – обещание, че те винаги ще бъдат изслушвани и подкрепяни, независимо какво се случва около нас.

Повече информация за събитието можете да намерите на https://www.eayw.net/ 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.