Вашият висококачествен
партньор по програма
ЕРАЗЪМ +

Мундус България

Нашата неправителствена организация работи в различни сектори на програма Еразъм+, която е инициатива на Европейския съюз, подкрепяйки образованието, младежта и спорта. Чрез тази програма имаме възможност да участваме в проекти за международно сътрудничество и обмен с други организации и хора по целия свят.

Hands Eco

Една от основните ни цели е да насърчаваме социалното включване и доброволчеството, тъй като вярваме, че всеки трябва да има възможност да допринесе за своята общност и да окаже положително въздействие. Ние предлагаме набор от програми и инициативи, предназначени за насърчаването им, включително проекти, които се фокусират върху проблеми като бедност, неравенство и дискриминация.

В допълнение към нашите усилия за насърчаване на социалното включване, работим за повишаваме на осведомеността относно проблемите на околната среда и въвеждане на устойчиви практики. Вярваме, че е наша отговорност да защитим планетата за бъдещите поколения и се стремим да образоваме и ангажираме нашите участници в екологични инициативи, които насърчават устойчивостта и опазването на околната среда.

Организацията ни е посветена на подобряването на живота на младите хора и възрастните, както на местно, така и на глобално ниво, чрез образование, международно сътрудничество и усилия за насърчаване на социалното включване и екологичното съзнание. Каним ви да се присъедините към нас в тези усилия и да направите положителна промяна в света.

МУНДУС БЪЛГАРИЯ РАБОТИ ЗА

Подкрепа за обучения

Чрез разработени обучителни дейности и програми, базирани на методи за неформално образование

Създаване на платформи

За обмен на информация, сътрудничество и подкрепа за насърчаване и популяризирането на нeформалното образование

Спорт като средство за обучение

За насърчаване на социалното включване и развитие на меки умения

Управление на проекти

И организиране на програми за международна мобилност и обучение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Сектор образование и младеж

Сектор образование и младеж

Надграждане на компетенциите, стимулиране на личностно и професионално развитие чрез създаване и разпространение на обучения и програми

Спортен сектор

Спортен сектор

Обучението чрез спорт е ефективен метод за развитие на умения в национален и международен контекст. Ние използваме спорта за инструмент за социално включване

ПРОЕКТИ

Новини

Cards

Втора транснационална среща на AduGames или как да се създава игра

Тъй като графикът на AduGames наближава своя край, консорциумът от партньори се срещна в София, България, за да обсъди важните …

Meeting

Начална среща на GREW в София

GREW е проект, насочен към смекчаване на етническата дискриминация чрез укрепване на етническите общности с помощта на спорта. Всички партньори …

Sport

Как са свързани спортът и неформалното образование?

Почти завършихме нашия проект Sport&NFE, което означава, че най-накрая можем да представим някои конкретни резултати.  Представяме ви курс за самообучение …