Вашият висококачествен
партньор по програма
ЕРАЗЪМ +

Мундус България

Нашата неправителствена организация работи в различни сектори на програма Еразъм+, която е инициатива на Европейския съюз, подкрепяйки образованието, младежта и спорта. Чрез тази програма имаме възможност да участваме в проекти за международно сътрудничество и обмен с други организации и хора по целия свят.

Hands Eco

Една от основните ни цели е да насърчаваме социалното включване и доброволчеството, тъй като вярваме, че всеки трябва да има възможност да допринесе за своята общност и да окаже положително въздействие. Ние предлагаме набор от програми и инициативи, предназначени за насърчаването им, включително проекти, които се фокусират върху проблеми като бедност, неравенство и дискриминация.

В допълнение към нашите усилия за насърчаване на социалното включване, работим за повишаваме на осведомеността относно проблемите на околната среда и въвеждане на устойчиви практики. Вярваме, че е наша отговорност да защитим планетата за бъдещите поколения и се стремим да образоваме и ангажираме нашите участници в екологични инициативи, които насърчават устойчивостта и опазването на околната среда.

Организацията ни е посветена на подобряването на живота на младите хора и възрастните, както на местно, така и на глобално ниво, чрез образование, международно сътрудничество и усилия за насърчаване на социалното включване и екологичното съзнание. Каним ви да се присъедините към нас в тези усилия и да направите положителна промяна в света.

МУНДУС БЪЛГАРИЯ РАБОТИ ЗА

Подкрепа за обучения

Чрез разработени обучителни дейности и програми, базирани на методи за неформално образование

Създаване на платформи

За обмен на информация, сътрудничество и подкрепа за насърчаване и популяризирането на нeформалното образование

Спорт като средство за обучение

За насърчаване на социалното включване и развитие на меки умения

Управление на проекти

И организиране на програми за международна мобилност и обучение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Сектор образование и младеж

Сектор образование и младеж

Надграждане на компетенциите, стимулиране на личностно и професионално развитие чрез създаване и разпространение на обучения и програми

Спортен сектор

Спортен сектор

Обучението чрез спорт е ефективен метод за развитие на умения в национален и международен контекст. Ние използваме спорта за инструмент за социално включване

НОВИНИ