Активна работа по проекта BestBonds

Courses

Сред екипа на Мундус България тече трескава подготовка по зададените краткосрочни и дългосрочни цели на проекта за Стратегическо партньорство за обучение на възрастни – BestBonds, с номер 2020-1-PL01-KA204-081837. Неговата основна мисия е разширяването на компетенциите на преподаватели на възрастни.  Както можете да предположите, една толкова важна цел не може да бъде отложена, дори по време […]