Дейност за обучение, преподаване и обучение в Гърция

Следващата среща по проект BestBonds-разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни (2020-1-PL01-KA204-081837) е под надслов Образование на възрастни и интеграция на мигрантите и националните малцинства. Срещата ще се проведе в Атина, Гърция от 8 до 12 ноември 2021 г. Интеграцията на мигранти и бежанци е дълъг процес и се състои от много параметри. Широко признато […]