Последни новини от DiscVET TPM в София

DiscVET TPM

TPM за проект “Digital Sovereignty Competences of VET teachers and trainers”- (DiSCVET), финансиран под номер: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET – 008261, се проведе в София, България 15 – 17 ноември 2021. В събитието взеха участие всички партньори от държавите Гърция, Италия, България, Германия, Кипър и Словения. Обсъжданите теми бяха относно […]