DiscVET TPM

Последни новини от DiscVET TPM в София

TPM за проект “Digital Sovereignty Competences of VET teachers and trainers”- (DiscVET), финансиран под номер: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET – 008261, се проведе в София, България 15 – 17 ноември 2021.

В събитието взеха участие всички партньори от държавите Гърция, Италия, България, Германия, Кипър и Словения. Обсъжданите теми бяха относно интелектуалните резултати, които са планирани по проекта.

Проектът DiscVET има за цел да подкрепи учителите/обучителите в ПОО в Европа да станат независими в своите цифрови данни и да подобрят уменията си за цифрова сигурност чрез нова иновативна форма на учебно съдържание, заедно с онлайн платформа за симулация. Това ще обогати портфолиото им със съответните обучителни материали за преподаване на теми за цифрова сигурност.

Партньорите обсъдиха ключовите компоненти на компетенциите, необходими на учителите/обучителите в ПОО за ефективно интегриране на протоколите за цифров суверенитет и сигурност, които бяха проучени преди срещата. Те също така планираха развитието на всички дейности и резултати, които са описани в проекта.

Следващата среща по проекта е планирана за юни 2022 г. Трани, Пулия, Италия

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.