Начална среща и стартиране на проект „AduGames“

На 27 април във Варшава, Полша се проведе Първата международна среща за проекта „AduGames“, водена от нашия полски партньор Регионален център за доброволчество в Келце. Присъстваха представители на всички партньорски организации: Mundus Bulgaria, Asociatia Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului – Румъния и Biderbost Boscan & Rochin sl – Испания.

„AduGames“ е нов проект, в който току-що започнахме да си партнираме, който има за цел да изгради компетенции на практикуващите неформално образование за възрастни за използване на методи на геймификация и да изследва методологията на геймификация и да популяризира използването й в образованието за възрастни в цяла Европа. Ние инициирахме работата по проекта, като правилно разпределихме отговорностите на всяка участваща асоциация и определихме важни срокове и събития, които трябва да бъдат извършени.

До края на проекта ще създадем 4 нови инструмента и методологии, използващи геймификация, които трябва да служат на обучаващите възрастни в техните дейности като средство за обучение. Интелектуалните резултати за този проект са: настолна игра, игра на карти, онлайн платформа с игри с образователни цели и наръчник как да се използва геймификация в образованието за възрастни.

През следващите няколко месеца Mundus ще се свърже с институции, свързани с образованието за възрастни, за да си сътрудничи за изпълнението на този проект и да изпробва методите за геймификация.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.