DiscVet

DiscVET, Трета транснационална среща и изработване на онлайн курсове относно цифров суверенитет

На 22 юни се проведе третата транснационална среща по проект DiscVET, финансиран по програмата Еразъм+, в който Мундус България е партньор. Основната цел на този проект е създаването на полезен дигитален материал, чрез който учителите по професионално образование да могат лесно да намират информация и насоки относно собствената си дигиталната независимост и тази на учениците си.

След тази среща сме готови да започнем работата си по втория резултат: създаването на дигитални  учебни материали, основани на концепцията за „микрообучение“ в мултимедиен формат. Те ще включват разнообразни ресурси като интерактивни игри, подкастове, видеоклипове за електронно обучение, интерактивни изследвания на казуси, инфографични ресурси и др. Цифровите ресурси ще бъдат съобразени с контекста на всяка една от ключовите компетентности в областта на цифровия суверенитет, включително: защита на данните, видове файлове, конвертиране, съхранение, запознаване със законите на ЕС относно цифровата поверителност, управление на риска, лични данни, социални медии, алгоритми и др. Всички учители по ПОО, които се интересуват от курса, ще могат да го завършат безплатно и онлайн. След като бъдат усвоени 80% от учебните материали, участникът ще получи цифров сертификат за участие.

Заедно с учебните материали подготвяме и симулационни упражнения, които ще бъдат публикувани на платформата, а всички материали ще бъдат преведени на български език (ще има и версии на английски, гръцки, италиански, словенски и немски език). Много се радваме, че ще предоставим полезен инструмент за цифров суверенитет, който ще бъде лесно разбираем и достъпен за всички учители по ПОО. Следете ни, за да разберете кога ще бъдат финализирани резултатите от проекта и кога ще можете да получите достъп до онлайн материалите на нашата платформа.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.