Trainer

vETS Lab: Среща в Рим

В началото на този месец консорциумът vETS Lab се срещна в слънчевия Рим, Италия, за да обсъди напредъка на проекта и следващите стъпки. 

Видео ръководството, което беше създадено в Полша, беше доразвито и структурирано, за да бъде по-инструктивно и информативно за нашата целева група. 

Част от екипа ни ще работи по усъвършенстването на инструментариума на vETS Lab за спортни педагози, а другата част ще работи по уебсайта, където всеки ще има свободен достъп до всички материали, които ще бъдат създадени по време на проекта. 

Очакваме с нетърпение резултатите, които ще споделим след няколко месеца!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.