Young People

Представяне на Eurodesk

Наскоро Мундус България стана Евродеск инфопункт! Бихме искали да се възползваме от възможността да обясним какво представлява Евродеск. 

Евродеск е европейска младежка информационна мрежа, създадена през 1990 г. В качеството си на организация, подкрепяща програма „Еразъм+“, Евродеск доставя изчерпателна информацията за мобилности с учебна цел за младите хора и за тези, които работят с тях. Мисията на Евродеск е да популяризира възможностите за мобилност и да насърчават младите хора да израстват в активни граждани. 

Нашата задача като партньор е да помагаме на Евродеск да разпространява своята информация за възможностите за младите хора. Отсега нататък в нашите социални мрежи ще намирате възможности за български граждани, а не само такива, които включват наши проекти!

Научете повече за Евродеск на официалния им уебсайт: https://eurodesk.eu/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.