Втора транснационална среща на AduGames или как да се създава игра

Cards

Тъй като графикът на AduGames наближава своя край, консорциумът от партньори се срещна в София, България, за да обсъди важните неизпълнени задачи, които трябва да бъдат завършени. Основната тема на работния ден беше как да създадем забавна игра за възрастни, която да служи и като средство за обучение. След първоначално обсъждане на нивото на сложност, […]

Начална среща на GREW в София

Meeting

GREW е проект, насочен към смекчаване на етническата дискриминация чрез укрепване на етническите общности с помощта на спорта. Всички партньори в консорциума имат богат опит в популяризирането на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) и очакват с нетърпение да го надградят, докато изпълняват амбициозните цели, поставени пред GREW.    Началната среща беше съсредоточена върху конкретизиране на […]

Как са свързани спортът и неформалното образование?

Sport

Почти завършихме нашия проект Sport&NFE, което означава, че най-накрая можем да представим някои конкретни резултати.  Представяме ви курс за самообучение за образование чрез спорт, който е достъпен за всеки на уебсайта на проекта: https://sportandnfe.eu/project-results/educational-units/ Курсът е предназначен за учители, треньори, младежки работници и младежки лидери, но насърчаваме всички, които са любопитни, да го разгледат. Съдържанието […]

Какво предстои: Втори интелектуален резултат на Алианса за зелено предприемачество

Hands Eco

Партньорския консорциум по проекта AGE завърши доклада за екологично предприемачество представляващ Проектен резултат 1 (IO1). Въз основа на него, партньорите преминат към работа по производството на втори Проектен резултат, който планира група от образователни материали и учебно съдържание за възрастни в обучение.  Това образователно обучение има за цел да информира и насочва собствениците на фирми […]

Доклад за зеленото предприемачество – добри европейски практики

Eco

Проектът AGE върви напред с бързи темпове. Горди сме, че завършихме международен доклад за зеленото предприемачество и съществуващите добри практики в Европейския съюз, специално фокусиран върху страните партньори: България, Дания, Холандия, Гърция, Полша и Румъния. Този доклад е сбор от изследванията на консорциума в собствените им страни и е първата стъпка към общата ни цел […]

Начална среща – Employ me

Employ Me

В началото на декември пътувахме до Прага, за да започнем официално работата по проекта Employ Me. Консорциумът по този проект представлява много различни страни – Испания, Литва, Гърция, Чехия, Кипър, Белгия и България – и всички партньори отбелязаха, че изключването на мигрантите в нашите общности е систематично. Поради тази причина, проектът има за цел да […]

Начална среща по проект Sport for Refugees

Sport for Refugee

През последната седмица на ноември 2022 г. партньорите по проектa се събраха, за да дадат започнат инициатива, фокусирана върху социалното включването на бежанци и младежи от мигрантски произход. Срещата се проведе в Сучава, Румъния в продължение на два дни. След като се запознахме със спортните съоръжения и спортните програми, управлявани от Liceul cu Program Sportiv […]

Обучение на Гилдията на младите предприемачи: Как се стартира бизнес?

Business

От 31.10. до 04.11. бяхме домакини на първата обучителна дейност  по проекта „Гилдия на младите предприемачи“(Young Entrepreneurs Guild), в която участваха група от 18 младежи, желаещи да подобрят предприемаческите си умения.  Започнахме седмицата с това да се уверим, че сме на една и съща вълна – да установим какво е да си „предприемач“, къде стоим […]

Партньорска среща Sport&NFE се проведе в Кьолн

Sport & NFE

Партньорска среща Sport&NFE се проведе в Кьолн, Германия, в пердиоа 22-25 ноември. На нея бяха обсъдени дейностите до момента, както и предстоящата международна конференция „Обучение и спорт“, която ще се проведе в София през май 2023. „Sport and NFE“ е инициатива, която се стреми да идентифицира и преодолее предизвикателствата, свързани със заседнал начин на живот и намаляващ интерес към спорта […]

FAMS завършена първа фаза на проучвания и начални резултати

sport woman

През втората седмица на ноември се завърши началната фаза от проучвания за проекта FAMS. Едновременно с партньорите от Румъния, Сърбия, Кипър и Италия, Мундус проведе важно допитване до българските спортни федерации и спортни клубове, с което се целеше опознаването на условията и възможностите за професионална реализация на жени в направления като спортен мениджмънт, треньорство и […]