DiSCVET Цели и проектни резултати

teacher

Проектът Discvet има за цел да подкрепи VET учителите/обучителите в Европа да станат компетентни по отношение своите цифрови данни и да подобрят уменията си за дигитална сигурност чрез иновативна форма на обучително съдържание, заедно с онлайн платформа за симулация. Това ще се случи чрез създаване на четири проектни резултата: Дигитални рамки за компетенции за цифрови […]

Начална среща по проекта Vsport

vsport01

Срещата по проекта Volunteering in Sport се проведе от 28 юни до 1 юли в София, България. По време на нея всички партньори се събраха, за да обсъдят проекта, неговото управление, очакваните крайни резултати и сроковете, в които трябва да бъдат завършени те.    Първият ден беше посветен на посрещане и представяне на партньорите по проекта.  […]

DiscVET, Трета транснационална среща и изработване на онлайн курсове относно цифров суверенитет

DiscVet

На 22 юни се проведе третата транснационална среща по проект DiscVET, финансиран по програмата Еразъм+, в който Мундус България е партньор. Основната цел на този проект е създаването на полезен дигитален материал, чрез който учителите по професионално образование да могат лесно да намират информация и насоки относно собствената си дигиталната независимост и тази на учениците […]

Начална среща и стартиране на проект „AduGames“

На 27 април във Варшава, Полша се проведе Първата международна среща за проекта „AduGames“, водена от нашия полски партньор Регионален център за доброволчество в Келце. Присъстваха представители на всички партньорски организации: Mundus Bulgaria, Asociatia Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului – Румъния и Biderbost Boscan & Rochin sl – Испания. „AduGames“ е нов проект, […]

Начална среща и старт на проекта „Гилдията на младите предприемачи“

Първата транснационална среща по проекта „Гилдия на младите предприемачи“ се проведе в столицата на Полша, Варшава, на 27 април, домакин на координиращата организация Regional Volunteering Centre. Присъстваха представители на всички партньорски страни: НПО MINE VAGANTI от Италия, INNOVATION HIVE от Гърция, CSI ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ LTD от Кипър, ACCES от Румъния, включително Mundus от […]

Втора транснационална среща по проект „Спорт и НФО“

Втората международна среща по проекта Спорт и НФО се проведе в Португалия, Мирандела, на 4 и 5 април и бе организирана от партньорската асоциация Associacao Deportiva Cultural e Social de Carvalhais. В нея участваха 14 представители от всички страни партньори. Основната цел на проекта е да насърчи учителите по физическо възпитание, треньори, младежките и социалните […]

Интелектуалният резултат от проект „DISCVET“

teacher

Проектът  под наименованието: „Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО“ (DiSCVET) с номер: 2020 – 1 – DE02 – KA226 – VET – 008261, целящ да стимулира познанията и уменията на заетите в образователния сектор лица относно кибер сигурността и тяхната дигитална компетентност, намери материално проявление посредством представената рамка за […]

Спорт Инфодей

ErasmusPlus_

На 31.01 и 01.02.2022 се проведе най-големият нетуъркинг спорт евент на Комисията, за да създаване партньорства и споделяне на идеи и експертиза относно спорта в образованието и тн. Събитието е организирано от Европейската комисия, като информационен ден на Еразъм+ Спорт. Заедно с Мария Габриел имахме удоволствието да участваме в това събитие, където имаше възможност за […]

BestBonds – среща в София, България

Best Bonds Meeting

Междинната среща по проект BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни, финансиран под номер: 2020-1-PL01-KA204-081837 се проведе в София, България януари 2022 г. В събитието взеха участие всички партньори от Гърция, Полша, България, Хърватия и Кипър. Обсъдените теми бяха относно управлението на проекта и оценката на постигнатия до момента напредък и предстоящите планирани […]

Стартираме нашия нов проект – AGE – Алианс за зелено предприемачество

AGE

Първата среща на живо по проект „АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” се проведе в средата на януари 2022 г. Проектът се финансира по Еразъм+ КД 2- Партньорство за сътрудничество в образованието на възрастни с номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-ADU- 000035300. Срещата се проведе в София и на нея присъстваха представители от всички страни участнички – България, Дания, […]