aETS

Заключителни събития за проект aETS

Мултипликаторните събития бяха както заключително събитие за проекта, така и място за представяне на резултатите от проекта и бъдещата работа с участниците. Мундус България сподели своя опит и резултати от работата по AETS – Образование за възрастни чрез спорт (2019–1 – PL01– KA204–065787), финансирано като проект за стратегическо партньорство „Еразъм+“.


Събитието имаше специален акцент върху книгата съдържаща 12 нови примера за упражнения, използващи спорт за образователни цели. В допълнение, гостите също така можеше да видят ръководствата за виртуална реалност, създадени за проекта. Най -интересната част беше разходката, която те направиха през пространството за виртуална реалност, създадено за проекта aETS.


Всички резултати играят важна роля за активно включване на възрастни учащи, обучители и дори младежи в по -активен начин на живот. Събитието също така даде възможност да се проучат областите на сътрудничество между всички участници.


Събитията бяха посетени от повече от 70 души от различни области като спортни клубове, учители и имаше представители от община Стара Загора, които бяха нетърпеливи да научат повече за проекта. Целта на мултипликаторното събитие беше да се разпространят резултатите, да се включат допълнителни организации, да се споделят интелектуалните резултати и да се проучат областите на сътрудничество между участниците.


Повече за проекта и резултатите може да видите: ТУК

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.