instructor-title-img

Предстоящо събитие част от проекта BestBonds

В рамките на BestBonds-разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни (2020-1-PL01-KA204-081837) са планирани четири мобилности с цел обучение и преподаване. Първото събитие ще бъде организирано от Adult Education Institution Dante (Хърватия), обучението се нарича „Подпомагане на възрастни с ниски компетенции и езикови умения, за да напреднат процеса на професионално развитие“, то ще се проведе в началото на октомври. Всяка страна партньор ще изпрати персонал и учители, участващи в преподаването на възрастни със специален акцент върху преподаването на чужд език за възрастни, за да се насърчат възможностите им да станат по-компетентни на пазара на труда.

 

Целта на тази тренировъчна дейност ще бъде да се развият умения и компетенции, свързани с междукултурното образование, преподаването на езици за възрастни лице в лице и дигиталната среда. Със специален акцент върху връзката на чужди езици и пазара на труда.

 

Теми, които ще бъдат обсъдени са:

  • Методи прилагани при преподаване на чужд език за възрастни
  • Език и култура
  • Междукултурна комуникация
  • Стилове на обучение
  • Методи и стратегии на преподаване в мултикултурна среда
  • Дигитални инструменти и цифрова грамотност за възрастни учащи
  • Наблюдение и оценка

 

Повече информация: https://www.bestbonds.eu/ltta/ltta-croatia/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.