Подготовка за предстояща среща по проект DiSCVET

Между 15 и 17 ноември 2021 ще бъдем домакини на международната среща по проект Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО (DiSCVET). В нея ще участват партньори от 6 страни: Гърция, Германия, Италия, България, Словения и Кипър. На срещата ще бъдат дискутирани дейностите по проекта, както и интелектуалните резултати, по […]