Подготовка за предстояща среща по проект DiscVET

Между 15 и 17 ноември 2021 ще бъдем домакини на международната среща по проект Развитие на компетенциите в Дигиталния суверенитет на учителите и обучителите в ПОО (DiscVET). В нея ще участват партньори от 6 страни: Гърция, Германия, Италия, България, Словения и Кипър.

На срещата ще бъдат дискутирани дейностите по проекта, както и интелектуалните резултати, по които се работи. Част от тях са Развитие на рамката за компетенции за цифров суверенитет за учители/обучители в ПОО, Онлайн платформа и обучителни материали DiscVET за компетенции за цифров суверенитет и т.н.

Очаквайте допълнителна информация скоро.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.