Training in Sweeden

Наши участници на обучение в Швеция

Силата на неформалното образование, обучение, организирано от шведската национална агенция за програма Еразъм+ и на което присъства представител на Асоциация Мундус България благодарение на българската национална агенция. Обучението се проведе в Гьотеборг, Швеция от 28/11/2021 до 4/12/2021 и събра представители на 15 държави-членки! Най-обсъжданата тема беше как НФО е полезно за активиране на младите хора в обществото.
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.