Athens

BestBonds Атина 2021

Седмицата между 8-ми и 13-ти ноември, прекарана в обучителната среща по проект “BestBonds” в Атина, беше огромно интеркултурно преживяване за всички наши участници. 16 участници от 4 държави – България, Полша, Кипър и Гърция взеха участие в проект за обучение на възрастни, посветен на интеграцията на мигранти и бежанци. Ето какво разказва един от участниците: “Програмата на проекта включваше много важни теми като: концепции за интеграция на мигранти и бежанци, условия на работа в областта, права на мигрантите, мерки на политиката за интеграция на приемащото общество, пазар на труда в приемащото общество, образование и обучение за мигранти и бежанци, мерки за гражданска ориентация и културно обучение. Учебният процес се развива чрез групови дейности с интензивно участие на всяка страна. Симулации като интервюта между „служители на бежанци и работодатели от приемащото общество“, дебати, интерактивни игри и семинари бяха само малка част от всичко, което нашите домакини бяха подготвили за нас! Домакините организираха 3 учебни посещения, което направи обучението пълно и още по-полезно. Първата от организациите, които посетихме, беше Odyssea. Odyssea е гръцка организация с нестопанска цел с мисия да даде възможност на уязвимите групи мигранти и бежанците в областта на професионалното образование. Второто посещение беше в ELIX, която е гръцка неправителствена организация, която предоставя подкрепа за неформално образование и домашни работи на бежанци, деца мигранти и техните родители. Основната цел на ELIX е плавното интегриране във формалната образователна система чрез иновативни образователни методи. Учебното посещение се проведе в бежански лагер Елеонас, където се запознахме с гръцкия език и имахме възможността да разгледаме ситуацията от друга гледна точко. Последното учебно посещение, което направихме, беше в ANKAA Project – люксембургска и гръцка нестопанска организация, която се бори за справедливи пътища към образование и заетост. Целият проект създаде невероятен екип, който събра много нови и полезни знания, съчетани с междукултурен обмен! Защото когато сме заедно, нашите връзки са най-добрите!”
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.