AGE

Стартираме нашия нов проект – AGE – Алианс за зелено предприемачество

Първата среща на живо по проект „АЛИАНС ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” се проведе в средата на януари 2022 г. Проектът се финансира по Еразъм+ КД 2- Партньорство за сътрудничество в образованието на възрастни с номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-ADU- 000035300. Срещата се проведе в София и на нея присъстваха представители от всички страни участнички – България, Дания, Полша, Румъния, Холандия и Гърция.
Проектът AGE е насочен към възрастните учащи се и работи за насърчаване на образованието по устойчиво предприемачество чрез създаване на специализирани и ориентирани към учащите образователни материали и ресурси, посветени на развитието на компетенции за създаване на модели на кръгова икономика, зелени стартиращи предприятия и дигитални предприятия за насърчаване на социалните иновации.

По време на срещата екипът на Мундус България приветства присъстващите и откри дискусията за предстоящите фази на изпълнение на проекта. Дейностите и отговорностите са разпределени между организациите и всяка от тях е наясно със своите отговорности. Нямаше забележки по предварително договорения план и дейностите трябва да започнат по график. Проектът е с продължителност 24 месеца (1.11.2021-1.11.2023)

По отношение на безопасността на участниците бяха взети всички мерки за сигурност, предвид пандемията от Covid-19.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.