Стратегия на ЕС за младежта

Friends in Park

Стратегията на ЕС за младежта е рамката за сътрудничество на Съюза по политиката за младежта за 2019—2027 г. въз основа на резолюция на Съвета от 26 ноември 2018 г. Чрез сътрудничеството в ЕС по въпросите на младежта следва да се извлече максимално възможното от потенциала на политиката за младежта. По този начин се насърчава участието […]