FAMS завършена първа фаза на проучвания и начални резултати

sport woman

През втората седмица на ноември се завърши началната фаза от проучвания за проекта FAMS. Едновременно с партньорите от Румъния, Сърбия, Кипър и Италия, Мундус проведе важно допитване до българските спортни федерации и спортни клубове, с което се целеше опознаването на условията и възможностите за професионална реализация на жени в направления като спортен мениджмънт, треньорство и […]