Постиженията на Мундус през 2022

2022

Миналата година беше много продуктивна за Мундус България и отбеляза нов връх в управлението на проекти и дейности. Перспективите за 2023 г. са за по-нататъшен растеж.  Започнахме десет нови проекта с основен фокус върху спорта и използването на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) за насърчаване на социалното включване. Мундус положи основите за насърчаване на неформалното […]