Как са свързани спортът и неформалното образование?

Sport

Почти завършихме нашия проект Sport&NFE, което означава, че най-накрая можем да представим някои конкретни резултати.  Представяме ви курс за самообучение за образование чрез спорт, който е достъпен за всеки на уебсайта на проекта: https://sportandnfe.eu/project-results/educational-units/ Курсът е предназначен за учители, треньори, младежки работници и младежки лидери, но насърчаваме всички, които са любопитни, да го разгледат. Съдържанието […]