Sport

Как са свързани спортът и неформалното образование?

Почти завършихме нашия проект Sport&NFE, което означава, че най-накрая можем да представим някои конкретни резултати. 

Представяме ви курс за самообучение за образование чрез спорт, който е достъпен за всеки на уебсайта на проекта: https://sportandnfe.eu/project-results/educational-units/

Курсът е предназначен за учители, треньори, младежки работници и младежки лидери, но насърчаваме всички, които са любопитни, да го разгледат. Съдържанието описва връзката между спорта и неформалното образование, започвайки с представянето на концепцията за неформално образование и завършвайки с практически съвети за това как да се направляват размишлението и ученето в спорта. 

В края на модула можете да намерите казуси, които да ви подготвят за различни ситуации, както и тест, с който да проверите придобитите знания.

В края на модула можете да намерите и видеоклип, в който сме събрали специалисти от държавите-партньори, които говорят по разглежданата тема. 

Друг резултат, който с гордост представяме, е наръчникът, който разработихме. В книгата можете да намерите обяснена концепцията за Образование чрез спорт, както и много практически съвети под формата на игри, които можете да приложите с вашите ученици. Игрите са разделени според тяхната цел – можете да намерите игри, насърчаващи работата в екип и сътрудничеството, етиката, приобщаването, творческото мислене, планирането и много други.

Наръчникът може да бъде закупен, след като се свържете с нас или с вашия местен партньор от нашия консорциум.

 

Ще завършим проекта с предстоящата международна конференция „Образование и спорт“, която ще се проведе в София през май 2023 г. 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.