Students

DiSCVET – обучителни материали за управление на онлайн присъствието ви

DiSCVET има за цел да помогне на учителите и обучителите в областта на ПОО да си върнат контрола върху своите цифрови данни. Цифровият суверенитет е ново понятие, но е важно за живота в цифровата ера. Проектът помага за обучението на учителите за това как да имат по-добър контрол върху своята онлайн самоличността и информация.

 

В момента подготвяме учебните материали, които ще бъдат публикувани в нашата онлайн платформа – https://discvet.eu/. Скоро учебния курс ще бъде достъпен на 6 различни езика: английски, български, немски, гръцки, словенски и италиански. 

 

Учебният материал ще предостави на учителите и обучителите в областта на ПОО пакет от цифрови учебни ресурси, разработени на базата на микрообучение: кратки и последователни учебни материали, предоставени в мултимедийни формати, целящи да насърчат смесените методики на обучение. Цифровите микрообучения ще включват разнообразни ресурси, като интерактивни игри, подкасти, видеоклипове за електронно обучение, интерактивни казуси и инфографични материали. Този набор от ресурси цели да гарантира разбиране и информирано боравене с личните цифрови данни. 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.