Girls

Начална среща по проекта: Humanity

През януари 2023 г. ще бъде даден стартът на новия ни младежки проект – „Humanity“. 

Проектът е насочен към необходимостта от действия по отношение на психичното здраве на младежите; проучванията показват, че през последните години се наблюдава рязък скок на тревожността и депресията сред тийнейджърите. Едно от нещата, които можем да направим, е да ги образоваме за емоционалната интелигентност и да им помогнем да развият умения за справяне, както и правилните инструменти и методи за справяне с емоциите си занапред.

На първо място, ще бъде проведено проучване на настоящите познания по темата и съществуващото ниво на самосъзнание у младите хора. След като партньорите проучат тези теми, ще преминат към създаването на курс за педагози, който ще бъде използван при запознаването на учениците с темата за емоционална интелигентност. Целта е курсът да бъде достъпен за училища във всички страни партньори, за да се постигне максимално въздействие и да има ефект върху благополучието на учениците. 

Мундус България отговаря за 3-ия работен пакет: разработването на учебния план и се радваме, че можем да участваме в такъв важен проект за сформирането на емоционална интелигентност у младите хора!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.