Meeting

Начална среща на GREW в София

GREW е проект, насочен към смекчаване на етническата дискриминация чрез укрепване на етническите общности с помощта на спорта. Всички партньори в консорциума имат богат опит в популяризирането на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) и очакват с нетърпение да го надградят, докато изпълняват амбициозните цели, поставени пред GREW. 

 

Началната среща беше съсредоточена върху конкретизиране на проекта и изясняване на всички цели. В ролята си на специалист в областта на ETS и с опит в предишни подобни проекти, Мундус България ще отговаря за изготвянето на формат за обучение, който съдържа колекция от образователни модули по ETS. Този Обучителен формат ще бъде използван от младежки работници и водещи в етнически общности за овластяване на нейните членове. Всички партньори ще се ангажират с етническите малцинства в своите местни райони, за да организират спортни турнири. Приоритет на тези събития ще бъде ангажирането и овластяването на участниците, така че те да се чувстват насърчени сами да продължат спортната инициатива и по-този начин да допринесат за развитието на общността. 

 

От друга страна, тези събития ще бъдат чудесен начин за събиране на практически опит, който ще бъде отразен във формата за обучение и ще допринесе за окончателния наръчник, изготвен от MV International. Планира се този наръчник да бъде полезен ресурс за предотвратяване на дискриминацията и расизма сред младите хора. 

 

Сега всички партньори са съсредоточени върху полагането на основите със създаването на лого и уеб страница. Очаквайте скоро още новини! 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.