People

Employ Me: готвим интересни материали

Бяха натоварени няколко месеца за проекта EmployMe и ние сме горди да ви представим уебсайта му, https://employ-me.eu/.

В него можете да намерите цялата информация, свързана с проекта, на едно място. Освен това можете да следите напредъка ни в социалните медии на проекта, във Facebook и Instagram.

Гледайки напред, ние сме развълнувани от това, което предстои. Имаме предстоящи важни етапи, като например създаване на инструментариум, пълен с интерактивни начини за обучение, който в момента е в ход! Ние оставаме ангажирани с нашата цялостна визия за споделяне на знания относно пригодността за заетост и сме уверени, че целите на проекта ще бъдат постигнати

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.