Football

Заключителна конференция на Sport & NFE през май 2023 г.

Намираме се на финалната права преди официалното приключване на проекта Sport & NFE, който ще завършим със спортна конференция.

Конференцията ще бъде открита от Йоанна Дочевска – представител на Асоциация за развитие на българския спорт с над 20-годишен опит в доброволческия сектор. Йоанна работи за подобряване на достъпа до спорт на младежи, изложени на риск от социална изолация, и се застъпва за правата на доброволците. Нейният опит беше от съществено значение за успеха на проекта „Sport & NFE“ на местно ниво. 

Целта на спортната конференция е да събере различни заинтересовани страни в спортния сектор и да представи резултатите от проекта Sport & NFE. Чрез този проект успяхме да подобрим сътрудничеството между различните сектори в спорта и осигурихме редица практически ресурси, стимулиращи неформалното образование чрез методологията „Образование чрез спорт“ („ETS“). По този начин подобрихме достъпа до иновативни практики за спортни треньори, учители по физическо възпитание и други спортни кадри. Със заключителната конференция целим да затвърдим сътрудничеството и информираността за неформалното образование и методологията на ETS.

Ако сте младежки работник, учител по физическо възпитание, спортен треньор или просто се интересувате от потенциала на неформалното образование и ETS, заповядайте да присъствате. 

Всички материали са достъпни тук, на платформата на проекта https://sportandnfe.eu/ 

Ако се интересувате от участие, моля, регистрирайте се тук.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.