Volunteers

VSPORT: Как се възприема доброволчеството в спорта?

С гордост представяме резултата от проучването на нашия консорциум – международния доклад за доброволчеството в спорта. 

Налице са някои интересни констатации, като например ориентираният към личността подход към доброволчеството в Австрия или участието на правителството в Испания в процеса на доброволчество. Ето и откъс за ситуацията в балканските страни:

„В заключение на правното състояние в страните партньори, изглежда, че всички, с изключение на една страна, имат установена официална структура, когато става въпрос за доброволчество.

След многобройни опити за правно дефиниране на доброволчеството България все още изостава от своите партньори. Проучванията показват, че само 12% от българите участват в доброволчески дейности, с което заемат предпоследно място в европейската класация, според Евробарометър.

Другите балкански партньори, Сърбия и Хърватия, споменават, че доброволчеството е вкоренено в националната им идентичност – сръбските хуманитарни и благотворителни организации водят началото си още от XIX в., докато Хърватия споменава за съществуващата традиция на солидарност и подпомагане на другите в трудни моменти, което води до самоорганизиране на групи от доброволци.“

В България все още има много работа за вършене. Въпреки че има воля у хората, няма законови дефиниции на доброволчеството, нито пък то се популяризира в обществото. Необходима е промяна в мисленето, за да разберем защо тази тема е важна и защо е изключително полезна – надяваме се, че този доклад може да послужи за промяна на гледната точка. 

В момента работим по втория резултат от проекта, който е тренинг за младежки треньори и педагози по темата за доброволчеството в спорта. Обучението ще запознае възпитателите с процеса на подбор на доброволци, тяхното координиране и как да действат при създадена мрежа.

Ето и линк към пълния доклад за доброволчеството в спорта:

Прочете доклада

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.