Youth Play Meeting

YouthPlay: Работа в процес на изпълнение: Virtual Planet

На 20 април 2023 г. имахме удоволствието да бъдем домакини на нашите международни партньори от проекта You(th) Play. Проведохме междината среща по проекта в София, за да имаме възможност да поговорим лице в лице и да обсъдим напредъка, който сме постигнали до момента. 

Консорциумът разгледа правилата на играта, визуалната идентичност, разпространението, собственото ни удовлетворение и постигнатото до момента. Обсъдихме какво трябва да бъде включено във физическата игра – която се очаква до края на тази година! – и имахме чудесната възможност да изиграем демо версия на онлайн играта „Virtual Planet“. Дори в процеса на разработка, играта изглежда обещаващо и всички бяха доволни от начина, по който се развива до момента. 

Преди да приключим, обсъдихме следващите стъпки, които трябва да предприемем, за да завършим играта и да се подготвим за организиране на локалните събития.

Проектът върви гладко и по план. Всички партньори са доволни от екипната ни работа и се вълнуват да продължат да работят заедно!

Радваме се, че бяхме домакини на нашите партньори от Гърция, Полша, Белгия, Испания и на родния ни български партньор. До нови срещи!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.