Corporate Team

YEG: Транснационална партньорска среща в Сасари, Италия

На 5 и 6 април в Сасари, Италия се проведе Транснационална партньорска среща с партньорските организации по проекта „Гилдията на младите предприемачи“. Срещата започна с кръг от презентации на всички участници и въведение от MVNGO за тяхната работа и красивия град Сасари.

На срещата обсъдихме някои от добрите практики по темата, които са установени в Гърция и Румъния и последните стъпки за финализиране на окончателния доклад. Той ще бъде готов до края на месеца, а резултатите от него ще бъдат споделени с всички възможно най-скоро.

Срещата беше изключително интересна за всички партньорски организации и всеки имаше възможност да представи работата си до този момент. Благодарим на всички участници за прекрасната работна атмосфера и продължаваме да откриваме нови хоризонти заедно.

За повече информация и последващи новини за проекта следете нашите социални мрежи и източници, отразяващи проекта.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.