Keys to Youth Work

Ключове към работата с младежи

В края на май двама от членовете на нашия екип имаха чудесната възможност да участват в обучителен курс по темата за комуникацията в младежката работа. „Ключове към комуникацията и управлението на конфликти в младежката работа“ беше 4-дневно обучение, организирано в Аркос де Валдевес, малък град в северната част на Португалия. Въпреки че обучението беше само 4 дни, то беше изключително задълбочено, вдъхновяващо и изпълнено до краен предел с дейности. 

Всички дейности в обучителния курс бяха основани на методи в неформалното образование, което ни даде много идеи за бъдещи обучения и семинари, които ще организираме. 

Имахме възможност да научим за теориите на общуването, емоционалната регулация, стиловете на конфликтите, медиацията, рамките на „Еразъм+“, компетенциите на младежкия работник и как да се ориентираме в работата с млади хора. В курса се включиха над 30 участници, което ни даде невероятна възможност да обменим добри практики и да придобием представа за различните форми на младежка работа в Европа, както в културно, така и в професионално отношение! 

Този обучителен курс беше еднакво образователен, както и забавен. Върнахме се с нови идеи и подновено отношение към работата с млади хора. Благодарим на всички прекрасни хора, благодарение на които това се случи, и особено на нашите невероятни обучители!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.